Pengumuman

Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa pengemaskinian pencapaian SKT dan LNPT bagi tahun 2020 akan dilaksanakan pada 01 November 2020 sehingga 30 November 2020. 

Sehubungan itu, semua pegawai dan kakitangan adalah dipohon untuk menyediakan dan menyempurnakan SKT dan LNPT 2020 untuk dinilai oleh PPP dan PPK dalam  modul HRMIS bermula 01 November 2020 hingga 30 November 2020.

Sekian, terima kasih.

Tarikh dikemasikini : 04 November 2020

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 189 kali.


Kembali ke Atas