Pengumuman

Penyediaan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) Tahun 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa pengemaskinian pencapaian SKT 2020 akan bermula pada 15 November 2020 dan tarikh akhir penilaian LNPT adalah pada 15 Disember 2020. Status akhir akan dikira berdasarkan status LNPT pegawai selesai untuk dinilai oleh Pegawai Penilai Kedua (PPK) pada 15 Disember 2020.

Sehubungan itu, semua pegawai dan kakitangan adalah dipohon untuk menyediakan dan menyempurnakan SKT 2020  untuk dinilai oleh PPP dan PPK dalam tempoh 15 November 2020 hingga 15 Disember 2020.

Sekian, terima kasih.

Tarikh dikemasikini : 05 September 2020

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 11 kali.


Kembali ke Atas