Senarai Perkhidmatan

Senarai perkhidmatan yang diberikan di Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut :

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

1. Permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan
2. Semakan status permohonan rumah kos rendah awam, sederhana dan swasta
3. Semakan status pembayaran rumah kos rendah awam, sederhana dan swasta
4. Semakan status tunggakan rumah kos rendah awam, sederhana dan swasta

BAHAGIAN PENGURUSAN TANAH

Unit Pendaftaran

1. Pendaftaran Urusniaga
2. Pendaftaran Bukan Urusniaga
3. Pendaftaran Hakmilik Kekal
4. Pendaftaran Hakmilik Sementara
5. Perintah Jual
6. Pengurusan Harta Benda

Unit Pelupusan

1. Pelupusan Tanah Secara Pemberimilikan
2. Permohnan Lesen Menduduki Sementara
3. Permohonan Lanjutan Tempoh Pajakan
4. Perkhidmatan Pelupusan Tanah Kerajaan Bagi Tujuan Perizaban

Unit Kerja Luar dan Penguatkuasaan

1. Permohonan Permit Bahan Batuan dan Pembaharuan Tahunan
2. Penguatkuasaan
3. Urusan Pengambilan Balik Tanah
4. Menyediakan Pelan Pembangunan

Unit Hasil

1. Kutipan Hasil
2. Semakan Bayaran Cukai
3. Pengeluaran Bil Cukai Tanah Tahunan
4. Semakan Bayaran Tertunggak
5. Semakan Hakmilik Tanah Individu
6. Semakan Jumlah Bayaran Denda Lewat
7. Permohonan Cetakan Bil Cukai Tanah

BAHAGIAN PEMBANGUNAN

1. Penyeliaan dan Pelaksanaan Projek
2. Pembayaran Kerja-kerja Yang Telah disiapkan
3. Penyediaan dan Penjualan Borang Sebutharga
4. Memproses Cadangan Projek Kecil Luar Bandar
5. Semakan status permohonan projek perumahan rakyat termiskin (PPRT)
6. Membuat pemilihan peniaga dan urusan sewa gerai/bengkel
7. Memantau dan merancang pelaksanaan projek luar bandar

Anda Di Sini :Utama INFO JABATAN Perkhidmatan Perkhidmatan MyID Perkhidmatan