Peta & Keluasan

peta jerantut edit

Daerah Jerantut merupakan daerah yang terbesar dalam Negeri Pahang Darul Makmur. Keluasannya ialah 720,760.36 hektar. Disempadani oleh Negeri Kelantan dan Terengganu di Utara, Daerah Temerloh dan Maran di Selatan, Daerah Lipis dan Raub di Barat dan Daerah Kuantan dan Negeri Terengganu di Timur. Ia mempunyai 9 buah mukim yang terdiri daripada 231 buah kampung yang ditadbirkan di bawah 58 JKKK. 

Keluasan daerah mengikut mukim, bilangan JKKK dan bilangan penduduk adalah seperti berikut:-

 

MUKIM

KELUASAN

( HA )

BILANGAN

PENDUDUK

BILANGAN

KAMPUNG

BILANGAN JKKK

Hulu Cheka

32,579.36

8,565

69 7

Pedah

24,006

10,886

33

5

Teh

8,846.49

7,228

21

6

Burau

9,672.04

 

1,3517


5

Kelola

2,802.10

Tebing Tinggi

11,781.27

2,051

10

5

Pulau Tawar

78,513.68

20,513

22

12

Kuala Tembeling

19,047.39

2,566

16

6

Tembeling Tengah

123,670.58

9,958

26

7

Hulu Tembeling

409,840.45

2,217

27

5

Jumlah

720,760.36

65,335

231

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anda Di Sini :Utama PROFAIL DAERAH Latarbelakang Peta & Keluasan