Piagam Pelanggan

UNIT PELUPUSAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Pemberimilikan Tanah

3 tahun dari tarikh siap Penandaan Pelan sehingga ke Pejabat Tanah dan Galian

2

Lesen Pendudukan Sementara

3 tahun dari tarikh siap Penandaan Pelan sehingga ke Pejabat Tanah dan Galian

UNIT PENDAFTARAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN   

TEMPOH

1

Pendaftaran Hakmilik

3 hari selepas kemasukan perserahan oleh Pembantu Tadbir

2

Pendaftaran Urusniaga

1 hari selepas terima perserahan di kaunter

3

Perintah Jual

Siasatan dijalankan dalam tempoh 6 bulan dari terima permohonan jual

4

Bukan Urusniaga
a. Kaviet
b. Perintah Susulan
c. Pesaka
d. Nota


7 hari selepas terima perserahan di kaunter
7 hari selepas kemasukan perserahan oleh Pembantu Tadbir
7 hari selepas kemasukan perserahan oleh Pembantu Tadbir
7 hari selepas kemasukan perserahan oleh Pembantu Tadbir

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

a. Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian

b. Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Bangunan

14 hari bekerja daripada tarikh terima permohonan

6 bulan daripada tarikh terima permohonan sehingga laporan dihantar ke Pejabat Tanah dan Galian

2

Prosedur Permohonan Tukar Syarat Kegunaan Tanah dan Serentak Pecah Sempadan

6 bulan daripada terima permohonan sehingga laporan dihantar ke Pejabat Tanah dan Galian

3

Pecah Sempadan / Pecah Bahagian / Cantuman Tanah

6 bulan daripada terima permohonan sehingga kelulusan PTD

4

Penyerahan dan Pemberian Semula

3 bulan daripada terima permohonan daripada OSC sehingga fail diangkat ke Pejabat Tanah dan Galian

UNIT KUATKUASA

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Tindakan Penguatkuasaan

3 bulan bermula daripada penemuan kes sehingga laporan kepada PPD (KTH)/KPPD(T)

2

Permit Pengalihan
a. 4B

b. 4C


6 bulan bermula daripada proses permohonan sehingga hantar ke Pejabat Tanah dan Galian untuk kelulusan

7 hari bermula daripada proses permohonan sehingga keluluasan PTD

UNIT HASIL

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Penerimaan Hasil Tanah

10 minit bagi setiap transaksi

UNIT PEMBANGUNAN FIZIKAL

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Permohonan Projek

16 minggu daripada tarikh surat permohonan diterima

2

Penerimaan Projek

6 minggu daripada tarikh terima surat kuasa

3

Lantikan Kontraktor

14 hari daripada tarikhk sebutharga dibuka

4

Spesifikasi Projek dan Penyediaan Reka Bentuk

Pemberian Tawaran :
a. Pemberian Terus : 4 minggu
b. Undi : 4 - 16 minggu
c. Sebutharga : 8 - 24 minggu

5

Pengawasan Pemantauan Kerja Projek

Berdasarkan kos dan tempoh kontrak sesuatu projek

6

Pembayaran

14 hari daripada tarikh terima fail dan dokumen projek yang lengkap

7

Tempoh Tanggungan Kecacatan

Sebutharga :
RM20,000.00 - RM100,000.00 : 6 bulan
>RM100,000.00 - RM500,000.00 : 12 bulan

UNIT PEMBANGUNAN MASYARAKAT

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Pendaftaran Peserta e-Kasih

1 tahun daripada proses pendaftaran sehingga masuk sistem

2

Pelantikan Pengerusi MPKK

6 bulan daripada tarikh angkat permohonan kepada SDO / PPPNP

BAHAGIAN PENGURUSAN DAERAH

BIL

URUSAN PERKHIDMATAN

TEMPOH

1

Aduan Pelanggan

Agensi memberi maklum balas mengikut :
a. Mudah : diselesaikan sebelum 5 hari bekerja
b. Sederhana : diselesaikan sebelum 15 hari bekerja
c. Kompleks : 365 hari/1 tahun

2

Pengurusan Rekod dan Kualiti

Direkod dan dihantar ke Bahagian/Unit berkenaan dalam tempoh 7 hari bekerja daripada tarikh terima

3

Audit Dalaman

Diselesaikan dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh mesyuarat pembukaan

4

Kawalan Penyampaian Perkhidmatan Yang Tidak Memenuhi Keperluan

Diselesaikan dalam masa 7 hari sebelum tarikh MKSP dilaksanakan

5

Pengendalian Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP)

Minit MKSP dikeluarkan dalam tempoh 7 hari bekerja

6

Anggaran Belanjawan

3 bulan dari terima arahan penyediaan bajet sehingga penghantaran buku bajet

7

Pengurusan Program Latihan

Penyediaan kertas kerja : 14 hari bekerja dari tarikh kursus yang akan dijadualkan

8

Penyelenggaraan Kenderaan

1 hari : Servis Biasa
5 hari : Pembaikan Biasa
40 hari : Memerlukan kelulusan JKR

9

Penyelenggaraan Komputer

14 hari bekerja dari terima aduan ICT

10

Pengurusan Perolehan

7 hari : Proses mencari sebutharga
5 hari : Proses permohonan pembelian
4 hari : Proses pengeluaran pesanan tempatan
7 hari : Proses pembekalan dan merekod
5 hari : Proses pembayaran

11

Pengurusan Permohonan Lesen Minuman Yang Memabukkan

Keputusan kelulusan permohonan lesen dalam tempoh 14 hari selepas mesyuarat dilaksanakan

Tarikh Kemaskini: 21/11/2019 14:34:14

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 255 kali.


Kembali ke Atas